top of page
Benefietactie tvv. ALS - MS en Weduwnaar

Waarom en wat is onze doelstelling?

  • Twitter Social Icon

Wat is ALS?
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een dodelijke zenuw-spierziekte die alle spiergroepen, met uitzondering van de autonoom aangestuurde spieren, kan aantasten. 
Een ALS-patiënt overlijdt gemiddeld 33 maand na de diagnose door verlamming van de ademhalings- of slikspieren. Er is echter een aanzienlijke spreiding in de uiteindelijke levensverwachting van ALS-patiënten.
Onderzoeken naar menswaardige levensverlengende middelen blijven prioritair en zeer belangrijk.

Wat is MS? 
Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg
Bij MS ontstaan ontstekingen in de myelineschede. Daardoor kan de zenuwbaan het bericht niet goed overbrengen; dat uit zich in klachten.
Die klachten worden vaak weer minder als de ontsteking voorbij is. Maar er blijft een klein litteken achter en dat kan nog storingen teweegbrengen.

Waarom weduwengroepen? 
Door de jaren heen, lees ik regelmatig hoe onze weduwen/weduwnaars er financieel niet zo netjes uit komen, omdat zij een vergeten groep zijn voor onze regeringen.
Overal wordt aan hetgeen we (mogen) ontvangen geknabbeld, opdat veel ervan terug naar de staatskas terugvloeit, in plaats van aangewend te kunnen worden aan hetgeen wat echt telt. Vaste kosten zoals bijvoorbeeld nutsvoorzieningen blijven hetzelfde zoals voor het overlijden van de partner, en nog veel meer waar men ons mee in een hoekje probeert te drukken.
Velen kunnen zelfs een bijeenkomst niet bekostigen (ondanks de zeer democratische prijzen) omdat hun toelage dit niet toelaat.

De opbrengst van deze benefiet zal als volgt verdeeld worden. 
1/4 voor de weduwengroepen, waardoor we ook al eens een spreker kunnen vastleggen, of een deel van de onkosten van een etentje of bijeenkomst mee kunnen dragen opdat ieder die er echt nood aan heeft, maar het niet kan hierdoor, ook een eerlijke kans krijgt dit bij te wonen.
De andere 3/4 wordt verdeeld onder de andere 2 goede doelen: zijnde 3/8 voor ALS Liga en 3/8 voor MS-Liga.
Alvast allen van harte bedankt voor jullie bijdrage hieraan.

Je kan op diverse manieren een steentje bijdragen aan deze Benefiet:
- Door deel te nemen aan het eetfestijn: zie "Inschrijven voor Benefietactie" https://ontmoeten.wixsite.com/ontmoeten/benefietactie

OF

- Door een vrije bijdrage te storten op rekeningnummer BE10 7360 2860 9004 - BIC KREDBEBB
tnv. Benefiet ALS / MS / Weduwengroepen

OF

- door als vrijwilliger hieraan mee te werken.

- door als sponsor je te engageren voor dit evenement. Voorstellen zijn zeker van harte welkom.

Je kan als VRIJWILLIGER en/of SPONSOR contact opnemen via mail: 
benefiet.als.ms.en.weduwengroepen@gmail.com

Samen kunnen we hier een fantastische benefiet van maken om onze 3 goede doelen een warm hart toe te dragen.

Zij zullen je hiervoor zeer erkentelijk zijn.

bottom of page